A jedeme dál-- : zábavu diktuje kapitál: filmy, pop-music a televize na nových cestách k divákům.

Bisky, Lothar
Čs. filmový ústav, 1988. 195 s.
Edice: Na aktuální téma ; 4