A hořel snad i kámen.

Ivanov, Miroslav
Vyd. 3., přeprac. Oftis, 2008. 179 s.