A handbook of Englisch conversation.

Gottheinerová, Till; Tryml, Sergej
Vyd. 4. Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 309 s.