A handbook of Englisch conversation.

Gottheinerová, Till; Tryml, Sergej
3. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 309 s.