A grammar of contemporary Slovak : vysokoškolská učebnica pre poslucháčov Letného seminára slovenského jazyka.

Mistrík, Jozef
2. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. 157 s.