A co básník.

Halas, František
Jaroslav Podroužek, . 10-[I] s.