A. Bedingungen für die Lagerung und Überwachung von Speck und Schmalz : A. Podmínky pro uskladňování a ošetřování slaniny a sádla ; B. Weisungen für die Entnahme, Verpackung, Bezeichnung und Versendung von Schweinefett- und Talgproben, insofern diese über besonderen Auftrag des Verbandes oder der Gesellschaft erfolgt = B. Pokyny pro odebírání, balení, označování a zasílání vzorků sádla a loje, pokud se děje na zvláštní příkaz Svazu nebo Společnosti.

Gesellschaft für den Handel mit Milch, Fetten und Eiern, 1942. 12 s.