9. zpráva Výzkumného a zkušebního ústavu hmot a konstrukcí stavebních při Českém vysokém učení technickém v Praze.

Klokner, František
Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních, 1933. 60 s.