9. výroční zpráva Státního československého ženského ústavu učitelského v Brně za školní rok 1932-33 =9.

Bezloja, Alois
Státní československý ženský ústav učitelský, 1933. 43 s.