9. trienále umělecké knižní vazby.

Muzeum Kroměřížska, 1998. 38 s.