85. výroční zpráva, která podána v sobotu dne 1. března 1947 řádné valné hromadě Pražské tělocvičné jednoty Sokol : [Zpravodaj Pražské tělocvičné jednoty Sokol].

Sokol pražský, 1947. 93-[II] s.