8. sjazd Komunistickej strany Číny.

SVPL, 1956. 217, [3] s.