777 matematických zábaviek a hračiek z učiva 6.-9. ročníka základnej devätročnej školy.

Novoveský, Štefan; Lečko, Imrich; Križalkovič, Karol
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, . 347 s.
Edice: Knižnica všeobecného vzdelania