700 let farního kostela sv. Jakuba a duchovní správy v Lipníku n. B. [1238-1938].

Izák, Jaroslav
Římsko-katolický farní úřad, 1938. 61 s.