70 let psychiatrické léčebny v Kroměříži : 1909-1979.

Okresní ústav národního zdraví, 1979. 1 nestránkovaný sv