7. výroční sjezd České oftalmologické společnosti : Ústí nad Labem : 3.-5.6.1999.

Vyd. 1. Galén, 1999. 154 s.