7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21 : anotace : výzkumný záměr MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století, 27-29. června 2011 = 7th conference with international participation School and Health 21 : book of abstracts : research plan MSM0021622421 School and Health for 21st Century, June 27-29, 2011.

ed. Řehulka, Evžen
1. vyd. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. 76 s.