7. celoštátny zjazd jednotných roľníckych družstiev : Praha 1.-3. februára 1968.

ed. Jerie, Mirko
1. vyd. Slov. vydav. pôdohosp. lit, 1968. 299 s.