63. výroční zpráva tělocvičné jednoty Sokol Praha 7 : za rok 1947, přednes. na val. hromadě 18./2.1948.

tělocvičná jednota Sokol Praha 7, 1948. 45 s.