600 junáckých a polních her v místnosti a venku.

Fanderlík, Velen; Štefan, Josef; Svojsík, Antonín Benjamin
5. doplněné a přepracované vydání. Klen, Antonín Kleinwächter, 1946. 160-[II] s.