60 rokov Šarišského múzea v Bardejove.

Sedlák, Imrich
Východoslov. vydav, 1967. 418 s.