60. léta. Svět sovětského člověka.

Genis, Aleksandr; Vajl‘, Petr L‘vovič
Vydání první. Volvox Globator, 2019. 300 stran