60 let Filosofického časopisu.

ed. Dvořák, Petr; ed. Kvasz, Ladislav; ed. Urban, Petr; ed. Velek, Josef; ed. Zumr, Josef
Vydání první. Filosofia, 2013. 399 stran