6. slovenská onomastická konferencia : Nitra 4.-6. apríla 1974 : zborník materiálov.

1. vyd. Veda, 1976. 306 s.