6. ročenka Národopisného musea Plzeňska za rok 1924, O vzniku a vývoji lidových výšivek v širším Plzeňsku.

Lábek, Ladislav
[nákl. vl.], 1925. 26, 3 s.