6. "pražská" všeruská konference SDDSR [Sociálně demokratická dělnická strana Ruska] v roce 1912 ve vzpomínkách současníků : Sborník vzpomínek.

Muzeum V.I. Lenina, 1972. 36 s.