58. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze : Obecní dům, 22. květen - 22. červen 1930.

JUV, 1930. 57 s.