555 skautských a polních her v místnosti i venku : příručka k vedení drobných a polních her v uzavřených místnostech, na hřištích a v táborech se zvláštním zřetelem k branné výchově mládeže.

4., dopl. a nově přeprac. vyd. A. Píša, 1938. 134 s.