550 rokov prvej písomnej zmienky o obci Svinná : 1439-1989.

Páleník, Josef
Miestny národný výbor, 1989. 146 s.