52 rodinných víkendů. XII, Valašsko.

ed. Holler, Josef; ed. Šíma, Jan
Sportpropag, 1982. 48 s.
Edice: Pohybem ke zdraví. 12 x 12 fit program pro každého