52 rodinných víkendů. IV, Západní Čechy.

ed. Holler, Josef; ed. Šíma, Jan
Sportpropag, 1981. 47 s.
Edice: Pohybem ke zdraví. 12 x 12 fit program pro každého