52 rodinných víkendů. I, Střední Čechy.

Holler, Josef
ČÚV ČSTV a Vládní výbor pro cestovní ruch prostřednictvím podniku TZ Sportpropag, 1979. 38 s.
Edice: Pohybem ke zdraví. 12 x 12 fit program pro každého