52 rodinných víkendů. 9, Českomoravská vrchovina.

Holler, Josef
Český ústřední výbor ČSTV, 1984. 70 s.
Edice: Pohybem ke zdraví