52 rodinných víkendů. 6, Máchův kraj.

Holler, Josef
Český ústřední výbor ČSTV, 1981. 35 s.
Edice: Pohybem ke zdraví