505 polodenních výletů z Prahy.

Kurz, Vilém
Klub českých turistů, 1891. 1 sv