500 her v místnosti i venku : Příručka k vedení her v uzavřených místnostech, na hřištích a táborech.

Fanderlík, Velen; Třeštík, Karel; Štefan, Josef
III. doplněné a přepracované vydání. A. Píša, 1936. 120 s.