50 rokov Univerzity Komenského z aspektu jej výchovnej funkcie : mimoriadný zborník z vedeckej konferencie.

ed. Sýkora, E
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970. 541 s.