50 let Vysokého veterinárního učení v Brně, [nyní veterinární fakulta University J.E. Purkyně] : 1918-1968.

Novotný, Evžen; ed. Böhm, Rudolf
Veterinární fak, 1968. 423, [2] s.