50 let Ústavu jaderného výzkumu v Řeži : 1955-2005.

1. vyd. Ústav jaderného výzkumu, 2005. 304 s.