50 let SČUG [Sdružení českých umělců grafiků] Hollar : Katalog výstavy, Gottwaldov, únor-březen 1968.

Oblastní galerie výtvarného umění, 1968. [7] s.