50 let rozhlasové a 20 let televizní techniky v ČSSR a její další rozvoj : Konf., Praha, květen 1973 : [Sborník přednášek.

ed. Straňák, František
[nákl. vl.], 1973. 210 s.