50 let Lidového domu na Kuchařově - střediska KSČ na Humpolecku : [Sborník].

Míst. výbor KSČ, 1972. 38, [2] s.