50 let dívčí školy v Rakovníku.

ed. Mejstřík, Karel
Akční výbor pro oslavy padesátiletého trvání dívčí školy, 1936. 97, [II] s.