50 diktátů pro těsnopis a pro psaní strojem.

Čáp, Jindřich; Kamínek, Miroslav
Typus, 1942. 64 s.
Edice: Knihovna Studijního ústavu obchodního školství ; sv. 22