5 plus 9 : soubor přijímacích zkoušek z českého jazyka a kulturně-historického přehledu určený žákům 5. a 9. tříd škol základních, obecných a občanských.

Vaculíková, Jana; Kvirenc, Jan; Trnková, Renata
2., rozš. vyd. Sobotáles, 1997. 139 s.