5. bienále užité grafiky brno 1972 : Mezináropdní výstava ilustrace a knižní grafiky : Symposium Vztah výtvarné interpretace k literárnímu textu : Sborník přednášek : Brno 14.6.-16.6.1972.

ed. Kusáková-Knozová, Helena
Moravská galerie, 1972. 174 s.