5 až 9 : sbírka úloh z matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám, určená žákům 5., 7. a 9. tříd ZŠ.

Prokešová, Emilie; Krčmář, Jaroslav
Vyd. 2., přeprac. Sobotáles, 2004. 196 s.