5 až 9 : sbírka úloh z matematiky pro přípravu k přijímacím zkouškám, určená žákům 5., 7. a 9. tříd ZŠ.

Krčmář, Jaroslav
Vyd. 1. Sobotáles, . 177 s.