47. výstava Spolku výtvarných umělců "Manes" : Praha, Obecní dům : duben-květen 1916.

Benda, Jaroslav
[Spolek výtvarných umělců Mánes], 1916. [15] s.