47 odstínů české společnosti.

ed. Lyons, Pat; ed. Kindlerová, Rita
Vydání první. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2015. 369 stran